CPS

CPS

CPS | Collaborative Problem Solving | Diskussionsforum

Här har vi som är intresserade av Collaborative Problem Solving möjlighet att diskutera frågor, tankar och idéer.
Diskussionsforumet är uppsatt och administreras av KSA - Konfliktlösning i skola och arbete. För inbjudan till diskussionsforumet och frågor kontakta karin.utas.carlsson@telia.com
Mer information om CPS -->

ALSUP revidering

CPS allmäntPosted by Karin Utas Carlsson 25 Sep, 2017 16:43:33
Hej!
Ross Greene har reviderat arbetet med ALSUP, Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems. Det är ganska stora förändringar. Han rekommenderar att man går igenom listan av "Lagging skills", outvecklade färdigheter, uppifrån och ner och parallellt, när man har funnit att barnet har en svårighet, frågar efter problem, vilket kan vara orsakat av den här svårigheten.Det finns nu 10 certifierade personer i Sverige. Du kan finna listan på RG:s hemsida www.livesinthebalance.org eller här: http://www.cpsconnection.com/providers. Jonas Olssoni Uddevalla är en av dem.
Karin

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post43

Hej alla igen! + ny hemsida

CPS allmäntPosted by Karin Utas Carlsson 15 Nov, 2016 10:47:13
Hej!
Jag har tyvärr varit borta från den här bloggen, eller diskussionsforumet, en tid. Jag ber om ursäkt för det. Har haft problem med inloggningen faktiskt men nu är det uppenbarligen löst. Under den här tiden har det kommit förfrågningar om att vara med trots att inte heller någon annan har skrivit!!

Jag vill verkligen på allvar be er dela med er av era tankar och erfarenheter om CPS i det här forumet. Det skulle kunna bli till nytta då. Det är ganska många som är medlemmar nu (vill ni jag ska räkna?) så det borde kunna bli något användbart. Det finns också några som forskat inom området men jag har inte hört resultat, om det finns några klara. Kom och berätta!!!

Det har nyligen i Göteborg varit ett internationellt möte med bl a Ross Greene. Jag var inte där. Kan någon skriva och berätta? Det vore jättefint. Jag vet att det finns folk som är intresserade.

Själv har jag gått vidare till andra verksamhetsområden som ligger i linje med det här. Min grund är konflikter på lokal och global nivå, hur de bäst hanteras för goda resultat. Fredlig eller konstruktiv konflikthantering kan man också kalla det.

Ett led i detta är ett mycket stort arbete tillsammans med två andra i Sveriges lärare för fred, som nu övergått till att vara Lära för fred och rikta sig till freds-, miljö- och solidaritetsrörelse förutom till pedagoger på alla nivåer. Det vi gjort är att vi skapat en ny hemsida, www.laraforfred.se. Gå in och titta på den och använd den gärna! Det går att söka på Ross Greene eller CPS eller varför inte titta på alla menyer och undermenyer.

CPS förekommer i undermeny under SKOLA/Den goda skolan. Titta gärna också under FORSKNING/Konflikter och Ett nytt säkerhetsbegrepp. Då förstår ni kopplingen mellan konflikter lokalt och globalt. Det är ett väldigt konstruktivt tänkesätt. Man förstår att det är helt okej att gräva där man står.

Lycka till! Och hör av er – till allas glädje!
  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post42

"Barn gör rätt om de kan"

CPS allmäntPosted by Karin Utas Carlsson 29 Aug, 2015 11:51:05
Hej!
Ingrid Bossedal, GP Kultur har den 18 aug. skrivit en väldigt bra artikel om CPS: "Barn gör rätt om de kan". Hon hade uppenbarligen fått vara med och lyssna till Ross Greene under hela två dagar. "Fått", jag menar att GP tydligen nu satsade arbetstid. Väldigt bra!

Här lägger jag in artikeln som pdf-fil så den kan spridas. Gör gärna det. Berätta också gärna om den här sidan och att vi här kan ta upp och samtala kring olika frågor inom ämnet.
  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post39

Reviderad artikel om CPS

CPS allmäntPosted by Karin Utas Carlsson 26 Feb, 2015 11:17:10
Helene Tranquist, Pedagogiskt Perspektiv, har reviderat sin fina artikel om CPS. För övrigt har Ross Greene bytt namn på sitt verk från Collaborative Problem Solving till Collaborative & Proactive Solutions.
Som fil får ni här Helenes reviderade artikel.


  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post36

Statsbidrag via SPSM

CPS allmäntPosted by Susanne Frånlund 14 Mar, 2014 11:17:30
Hej!

Karin kontaktade mig och ville att jag skulle göra ett inlägg om vad som händer på Elevhälsan, Östersunds kommun.

Vi sökte vi statsbidrag i augusti 2013 hos SPSM utifrån att bristande förmågor och olösta problem leder till att barn- och elevgruppsmiljö blir ett funktionshinder. Vi fick medel från SPSM att under 2014 utbilda personal i skolan i CPS. Vi är två pedagoger och fyra psykologer som arbetar i projektet och har tre skolor knutna till detta.

Lite kort hur vi arbetat hittills med projektet:
Vi började med en halv introduktions/utbildningsdag för personalen på respektive skola, sedan fick de som ville anmäla sitt intresse för att jobba med CPS. Vi har regelbundna träffar med personalen på skolorna och handleder dem i metoden/förhållningssättet.
Före påbörjad CPS delade vi ut tre skattningsformulär till personalen och ett till eleven och samma formulär kommer vi naturligtvis använda vid avslutad CPS-utbildning. Dessa formulär kommer två av våra psykologer senare att utvärdera.

Vi är i startgroparna och får återkomma senare med mer information.

Det går bra att kontakta oss om det är någon som har några frågor runt vårt projekt, antingen här eller på min mail:

susanne.franlund@zonline.seMed vänlig hälsning,

Susanne Frånlund
Elevhälsan
Östersunds kommun  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post31

Ross Greene till Stockholm 13-14 aug.

CPS allmäntPosted by Karin Utas Carlsson 25 Jan, 2014 18:25:43
Här är inbjudan från www.pedagogisktperspektiv.se
Föreläsningarna är på engelska.
Sista anmälningsdag är 6 aug. Anmälan ska vara skriftlig.
Se bifogad fil!
Karin


  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post30

Vad händer inom CPS i Sverige?

CPS allmäntPosted by Karin Utas Carlsson 25 Jan, 2014 17:30:34
Ulf Jederlund har skrivit om sitt superintressanta forskningsprojekt. Läs! Dela även du med dig och berätta vad som händer kring dig. Du kan också ta upp något ämne som du funderar kring.
Karin

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post29

Forskning i Stockholm

CPS allmäntPosted by Ulf Jederlund 22 Jan, 2014 10:58:54

Hej,

Undertecknad är doktorand vid Stockholms universitet. Mitt avhandlingsarbete bygger på ett tvåårigt skolutvecklingsprojekt som skapats utifrån mina erfarenheter som handledare, utbildare och konsult i förskola och skola och mångårig erfarenhet av pedagogiskt och terapeutiskt arbete med barn och unga med funktionsnedsättningar, i skolsvårigheter och/eller annan problematik. Under två läsår kommer arbetslag vid fem projektskolor att ges kompetensutveckling och handledning för att utveckla sina arbetssätt runt elever med utmanande beteende (Beteende som avses kan vara såväl externaliserat som internaliserat. Andra sätt att definiera målgruppen kan vara "elever i särskilda behov" eller "elever som innebär en speciell form/grad av pedagogisk utmaning” för skolan.)

Som ett verktyg i arbetslagens utvecklingsarbete kommer Ross Greenes samarbetsbaserade förhållningssätt "plan B" med sina samarbetsinriktade lärar-elev-samtal att stå modell. CPS ges en anpassad och vidareutvecklad profil för att passa in i ett svenskt skolutvecklingssammanhang. Den anpassade kartläggnings- och samtalsmodellen utgör i projektet en del av ett vidare och inkluderande specialpedagogiskt skolutvecklingsgrepp (byggt på ett förebyggande relationellt och ekologiskt perspektiv på utmanande beteende och skolutveckling). En skillnad jämfört med CPS är att vi kommer att använda video-recall metodik i processen; elever och lärare filmar sina samtal och tittar sedan tillsammans och reflekterar kring samarbetet utifrån videon vid uppföljningssamtal. Video blir också ett sätt att komma nära elevens perspektiv för hela arbetslaget i handledningen. Greenes kartläggningsstöd (ALSUP) har bearbetats till en svensk något nedkortad skolversion. Interventionerna planeras och följs alltid upp gemensamt av hela arbetslaget, även om utförandet görs av enskilda pedagoger tillsammans med elev. I projektet benämner vi arbetsmodellen "CMC" (Collaborative Mutual Communication).

Det tvååriga skolutvecklingsprojektet kommer att utvärderas både kvalitativt (skolledningars, pedagogers och elevers uppfattningar om processer) och kvantitativt (elevers skattningar av sina egna möjligheter i skolan/egen skolsituation (”school self efficacy”) och elevers skattningar av kvaliteten i lärar-elev relationen. Skattningarna görs vid tre tidpunkter; i inledning av projektet, efter ett år och efter två år.

Vill du veta mer om projektet så ta del av:

Projektpresentation (våren 2013; då skolor till projektet rekryterades)


Vill du fördjupa dig mer i skolutvecklingsprojektets bakgrund och utformning kan du läsa min:

Forskningsplan (godkänd i etikprövning 201303)


Eller kontakta mig gärna på nedan mejladress.


mvh /
Ulf Jederlund,

Doktorand, leg. psykoterapeut, handledare och lärarutbildare

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

Ulf.jederlund@specped.su.se  • Comments(1)//cps.tradet.org/#post28
Next »