CPS

CPS

CPS | Collaborative Problem Solving | Diskussionsforum

Här har vi som är intresserade av Collaborative Problem Solving möjlighet att diskutera frågor, tankar och idéer.
Diskussionsforumet är uppsatt och administreras av KSA - Konfliktlösning i skola och arbete. För inbjudan till diskussionsforumet och frågor kontakta karin.utas.carlsson@telia.com
Mer information om CPS -->

Fredens Hus i Göteborg - något i görningen

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 21 May, 2015 17:39:38
Hej alla!
Jag måste be om ursäkt att jag varit tyst så väldigt länge! Förra terminen var jag volontär i Uppsala på Fredens Hus. Där finns utställningar, permanenta och tillfälliga. Ang. Fredens Hus i Uppsala se www.fredenshus.se Där finns bl a verksamhetsberättelse för 2014.

Vi i fredsrörelsernas samarbetsorganisation, nätverket Fredsam, i Göteborg jobbar nu för att få hjälp att hyra lokal som en plattform för utställningar, seminarier, olika slags utbildningar för olika grupper och samarbete kring de här frågorna med andra organisationer, och individer, inte bara det 20-tal som redan är med i Fredsam. En dröm är att skapa ett bokcafé tillsammans med invandargrupper. I alla fall är det min dröm - som så mycket annat när det gäller Fredens Hus.

Vi är på gång att besluta om vilken organisationsform vi ska välja för ett Fredens Hus i Göteborg.

Syftet: Ge ökad kunskap om och träning i konstruktiv hantering av konflikter på lokal och global nivå med särskild inriktning på unga. Detta innebär ett bidrag till att skapa den freds- och ickevåldskultur som förespråkas av FN (2001-2010 var utsett till ett årtionde för detta). Teori och praktik kopplas samman. (Man kan säga att det är ett preliminärt syfte för att det är bara arbetsgruppen som tagit det än så länge.)

Vi har fått en jättefin donation fredsundervisningslitteratur från Åke Bjerstedts dödsbo i Malmö men än så länge har vi ingenstans att ställa den. Kanske någon har förslag i avvaktan på att vi får ett permanent "Fredens Hus".

Till en början kan vi göra en hel del med ideell personal, men vi ska förstås gå in och söka pengar som alla måste göra.

Vi lobbar nu mot kommun, kommunalförbund och VG-regionen. Alla tycks vänta på kommunen, dvs Göteborgs kommun. Kvarnarna mal långsamt. Vi vill gärna ha hjälp av er som bor inom Västra Götalandsregionen. Kom med idéer och synpunker till mig, här eller direkt till karin.utas.carlsson@telia.com. Vi har börjat samla in namn på personer som vill hålla sig informerade i den här frågan.

Som pensionär kommer jag att kunna göra en hel del, också CPS-arbete. Jag har under ett par år tillsammans med elevhälsoteamen vidareutbildat personal på ett par skolor i Göteborg, arbetat med barn och föräldrar också. Och så har Anette Rosenberg Kimblad och jag skrivit "Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem". Där finns det mycket av CPS.

Poängen med Fredens Hus är att skolorna, fritidshemmen och olika organisationer ska kunna få hjälp utan att det kostar något. På så sätt ska vi kunna sprida kunskap och påverka i riktning mot en fredskultur. CPS, med sin utomordentligt demokratiska problemlösning passar utmärkt i det här arbetet, liksom medling och all typ av konstruktiv konflikthantering. Konflikthantering på lokal och global nivå hänger samman, har stora likheter – i orsaker till konflikter, upptrappning och förebyggande av destruktiv utveckling.

Ja, ni undrar när det blir kallat till ett nytt CPS-möte i Göteborg. Kom med synpunkter vad det ska innehålla! Själv tar jag mer än gärna upp det här med Fredens Hus. Det kan bli nästa termin. Kan också någon komma med förslag på plats som helst inte kostar något, är det utmärkt. Vi har säkert inte fått vår lokal för Fredens Hus redan nästa termin. Sådant tar tid, så vi får jobba ändå under tiden.

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post38

Möten i nätverket

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 14 Nov, 2014 15:19:47
Hej alla intresserade av Göteborgsnätverket!
Ni är nog en del som undrar om det inte ska bli någon träff den här terminen. Jag har haft kontakt med Annika Bengtner. Vi är båda fullt upptagna: Jag är volontär på Fredens Hus i Uppsala och väldigt litet i Göteborg den här terminen. Annika har också mycket att göra med Familjestödsenheten och annat. Vi har därför kommit överens om att inte kalla till något möte den här terminen men givetvis inte ge upp arbetet med möten kring CPS. Jag själv skulle gärna både prata om och diskutera två saker i samband med CPS-arbete, nämligen medling och CPS i grupp (det senare finns beskrivet i "Vilse i skolan". Jag vill minnas det är i kapitel 7, i mitten någonstans). Men det viktiga är vad ni som är med i nätverket (och ni andra som ev. kommer att anmäla er till mig, karin.utas.carlsson@telia.com) önskar.

Här kommer nu en hälsning också från Annika: Hör av er om vad ni vill vi ska ta upp? Vi vill ha förslag och ännu hellre medverkan från er.
Med hopp om fortsatt aktivitet, också här i detta forum!
Karin

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post34

Rapport från mötet 8 maj -14

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 12 Jun, 2014 12:01:17
Hej!
Det blev ett väldigt fint nätverksmöte den 8 maj. Vi tackar Gunnel Hentilä och hennes kollega Jasmine Eriksson från Varbergspsykologerna. Gunnel har på begäran skickat deras presentation till oss och den bifogas här. Dessutom för jag in mitt eget referat som komplettering. På så sätt kan man även få ett begrepp om samtalet kring bilderna.


  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post33

Kallelse till 8 maj -14

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 13 Apr, 2014 16:30:18
Medlemmar i Göteborgsnätverket inbjuds till träff på Kruthusgatan 17, 6 trappor, Göteborg, den 8 maj kl. 18.00-20.00.
Hälsningar
Karin Utas Carlsson

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post32

Nätverksträff i Göteborg den 27 nov. 2013, minnesanteckning

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 02 Jan, 2014 23:34:54


  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post27

Inbjudan till nätverksmöte den 27 nov. 2013

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 13 Nov, 2013 09:12:25

Hej alla CPS-intresserade i Göteborgstrakten! Förlåt! Jag klickade fel först så det blev fel överskrift, den gamla från det förra mötet!

Ni är välkomna till en träff onsdagen den 27 nov. kl. 18.00-20.00 på Familjestödsenheten I Göteborg, Kruthusgatan 17 (Posthuset) 6 trappor – som vanligt.

Vi tänker oss erfarenhetsutbyte. Låt oss dela med oss av våra erfarenheter i stor grupp eller i smågrupper beroende på hur många vi blir. Hur går det för oss? Vad har vi för svårigheter? För framgångar? Vart är vi på väg? Hur hanterar vi akuta situationer? Pedagogerna talar om att det är så mycket negativt som händer hela tiden. Hur hanterar vi det?

Vi bjuder på fika till självkostnadspris.

Anmäl er till karin.utas.carlsson@telia.com senast måndagen den 25 nov.

Hälsningar
Karin Utas Carlsson
0760 30 86 00

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post26

Inbjudan till nätverksmöte den 28 maj

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 07 May, 2013 18:43:50

Hej alla vänner i CPS-nätverket i Göteborgsregionen!

Friskt vågat hälften vunnet! Vi inbjuder till en nätverksträff vid porten till sommaren, alltså på Familjestödsenheten (som vanligt), Kruthusgatan 17, plan 6 (Posthuset i Göteborg) kl. 18.00. Det blir enkelt fika som vanligt.

Denna gång tänker vi oss utbyte mellan deltagarna. Tillsammans har vi en massa erfarenheter. Det finns några som går handledarutbildning för Ross Greene. Vi hoppas på att någon/några vill berätta litet av erfarenheter av denna. Det är ju jättespännande!

Med tanke på att vi ska handla till fikat behöver vi anmälan. Jag tar emot anmälningarna (e-post blir bra: karin.utas.carlsson@telia.com) och meddelar i min tur Annika Bengtner och Anette Jonsson. Sista dag för anmälan: 26 maj.

Välkomna!

Karin Utas Carlsson

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post22

Rapport från nätverksträff 21 jan. -13

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 21 Mar, 2013 00:00:37
Ursäkta att denna rapport kommit in sent! Här är den i alla fall. Jag har ur minnesanteckningarna strukit uppgifter om närvarande och deras e-postadresser.

Mötet var mycket uppskattat. 31 närvarande. Två gäster, nämligen specialpedagog Gunnar Fransson och psykolog Sven Östlund från BNK. Deltagarna önskade ytterligare ett möte innan sommarlovet.

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post21
Next »