CPS

CPS

CPS | Collaborative Problem Solving | Diskussionsforum

Här har vi som är intresserade av Collaborative Problem Solving möjlighet att diskutera frågor, tankar och idéer.
Diskussionsforumet är uppsatt och administreras av KSA - Konfliktlösning i skola och arbete. För inbjudan till diskussionsforumet och frågor kontakta karin.utas.carlsson@telia.com
Mer information om CPS -->

Grundläggande föreläsningar av Ross Greene

AktiviteterPosted by Karin Utas Carlsson 15 Feb, 2015 10:48:54
Ross Greene håller grundläggande föreläsningar om Collaborative & Proactive Solutions som är det nya namnet på Collaborative Problem Solvin (CPS).
Den 11-12 aug. -15. kl. 09-16.00 båda dagarna, SF Sergel, Hötorget i Stockholm.
Den 13-14 aug. kl. 09-16.00, Folkets Hus i Göteborg.
Pris 3 300 kr exkl. moms, inkl. enkel lunch och fika. båda dagarna. Liten nedsättning om anmälan sker
före den 15 maj.Sista anmälningsdag (skriftlig anmälan) den 4 resp. 6 aug.
Arr.: Pedagogiskt Perspektiv.

Se bifogade filer för information och anmälan.

Karin Utas Carlsson


  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post35

Kurs i Göteborg

AktiviteterPosted by Karin Utas Carlsson 17 Jun, 2013 11:24:25
Kurs den 12-13 sept. 2013. Hotel Kusten i Göteborg. Se bilagd fil!

Sista anmälningsdag. Max 20 platser. Först till kvarn! Sista anmälningsdagen är den 8 aug.

Kursens namn: Hantera konflikter och förebygg våld i skolan. Förhållningssätt, färdigheter och verktyg.

Kursledare: Karin Utas Carlsson och Anette Rosenberg Kimblad som skrivit boken: Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem. Boken ingår som kurslitteratur.

Pris: 1900 kr exkl. moms. Lunch och fika ingår förutom kurslitteratur.

Greenes förhållningssätt ingår.

Annonsen finns även på www.eduway.se

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post23

Ross kommer till Sverige nästa sommar

AktiviteterPosted by Marie Schedin 12 Nov, 2012 10:13:00
VIll bara göra er uppmärksamma på att Ross kommer till Göteborg den 14-15 aug. En 2 dagar kurs.

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post15

Idéer från nätverksmöte

AktiviteterPosted by Karin Utas Carlsson 22 Apr, 2012 18:26:12

Rapport från nätverksmötet lördagen den 14 april 2012 i Ängelholm.

Här återges något av det vi sa som svar på frågan ”Vad vill vi med våra möten?” Vad har vi för syfte/intresse?

Eftersom det här är ett offentligt forum skriver jag inte några namn på dem som talade.

XX: Jag vill öka kunskapen med Greene som bas. En del saker svarar Greene på. Vi kan se vad han säger. Ger han ett tillfredsställande svar? Inte? Diskutera svaren.

Ett exempel på hur det skulle gå till fick vi när vi diskuterade belöning och konsekvenser. XX påpekade att Greene skiljer mellan naturliga konsekvenser (det som händer om man inte ingriper) och påhittade, konstruerade konsekvenser (ofta straff). Det är det senare som han motsätter sig. Jag tog upp frågan om motivation och XX sa att Greene i “Treatment…” skriver att det finns två lägen där motivation motiveras, (haha!): 1. Som information om motparten inte vet och 2. Att ge anledning till något, skapa motivation.

Ett annat ämne vi tog upp var moral och regler. Vem är reglerna till för? Vad säger Greene här?

YY talade om att mötena kan ge oss inspiration. Även hon talade om ökad kunskap, dela med oss av erfarenheter. Vi kan t ex diskutera teman som ”Olika perspektiv”, ”Maktkamper”, ”Belöningssystem”, ”Tydlighet, kommunikation”, Jobba med aktivt lyssnande, jobba med situationer, testa saker vi vill pröva ut. Ett annat skäl att träffas är att hitta varandra, kanske göra något tillsammans.

Jag sa att jag tänker att vi kan dela med oss av våra tankar och hur vi gör, och särskilt rent praktiskt hur vi säger. För övrigt håller jag med om det som är sagt ovan.

Exempel på ämnen vi diskuterade under lördagen var: vad Greene säger som driver fram det dåliga beteendet. XX uttryckte det slagkraftigt: Det är frustrationer som beror på att kraven överstiger ens förmåga. Negativt beteende – frustration – övermäktiga krav. Det här är en lag som gäller för alla åldrar. Det är bra att alltid minnas den när man möter på det negativa beteendet. Koppla det till nyfikenhet: Vad är det för krav i det här fallet? Tänk att verkligen minnas att tänka så direkt som någon blir arg! Man själv också.

YY tog upp problem med ”Jag vet bäst-attityden”. Jag tänker att det är ett utmärkt ämne att rollspela någon gång när vi ses. Jag är mycket förtjust i forumspel där man prövar olika sätt att hantera en situation.

Karin Utas Carlsson, den 22 april 2012

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post8

Greene föreläser i Malmö 16-17 aug.

AktiviteterPosted by Karin Utas Carlsson 04 Apr, 2012 15:25:50

Pedagogiskt Perspektiv, http://www.pedagogisktperspektiv.se anordnar föreläsningar av Ross Greene den 16- 17 aug. Anmälan före den 15 maj ger 200 kr. reducerad avgift. Sista anmälningsdag är den 10 aug. Anmälan ska ske skriftligt till Pedagogiskt Perspektiv. Se bifogad fil!  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post7

Erfarenhetsutbyten

AktiviteterPosted by Karin Utas Carlsson 23 Mar, 2012 22:09:36
Hej!

I sb m en föreläsning om CPS och konflikthanterig i Göteborg den 14 mars träffade jag på ytterligare personer intresserade av Collaborative Problem Solving och kontakter med andra. Nu har vi blivit ganska många som får e-post varje gång någon skriver här på diskussionsforumet, c:a 25 stycken f n. Det kan bli fler. Tipsa gärna andra intresserade och kom med inlägg! Berätta om erfarenheter, ge tips av olika slag! Kanske kan ni hitta någon att samarbeta med! Jag vet att Ross Greene kommer till Malmö den 16-17 aug. (www.pedagogisktperspektiv.se). Kanske kan vi göra egna kurser.

Det finns två utmärkta artiklar av Helene Tranquist på Pedagogiskt Perspektiv. Titta på artikel 12 och 17! Detta är ett exempel på tips man kan ge på den här sidan.

Jag har börjat få brev från övriga landet (förutom Göteborg och Skåne). I Östersund och Stockholm finns intresse för CPS och professionella kontakter.

Nu har det blivit bestämt med två nätverksmöten, ett i Ängelholm den 14 april för Skånenätverket, och ett i Göteborg för Västra Götaland, den 24 april på kvällen. Inbjudningar finns under respektive nätverk här på bloggen. Till båda ska man anmäla sig senast några dagar i förväg, och båda är öppna för personer som ännu inte ingår.

Skillnad mellan nätverk och den här bloggen är att man här i bloggen inte behöver uppge sitt namn medan man i nätverken uppger namn och e-postadress. Allt ska vara öppet för alla så att man ska hitta varandra, och helst veta var de andra bor, just för att samarbeten ska kunna komma till stånd. Det är idén med nätverken.

Jag ser med intresse emot aktivitet här i bloggen och för övrigt inom området!

Hälsningar

Karin Utas Carlsson (ansvarig för bloggen och för hela hemsidan www.tradet.org)

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post2

Vi sparkar igång!

AktiviteterPosted by Karin Utas Carlsson 13 Mar, 2012 18:16:04
Hej!

Detta diskussionsforum har legat nere sedan starten kan man säga. Nu tänkte jag sparka igång. I morgon kväll kommer jag att föreläsa på Familjestödsenheten, Kruthusgatan 17, plan 6 i Göteborg kl. 19.00-21.00. Det är öppet hus så alla är välkomna utan anmälan. Det kommer att handla om CPS under titeln "Könflikthantering hemma och i skolan." Jag informerar då också om Anette Rosenberg Kimblads och min bok (2011) "Hantera konflikter och förebygg våld".

I samband med detta föredrag tänker jag informera om nätverket i Göteborg och föreslå att vi som vill träffas i vår (tid och plats har jag inte bestämt ännu - jag återkommer om det). Det kommer att bli anmälningsplikt för att man ska kunna planera lokalstorlek och fika.

Anette Rosenberg Kimblad och jag har beslutat att kalla Skånenätverket till en träff i vår, april förhoppningsvis. Vi undersöker nu lokal.

karin.utas.carlsson@telia.com

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post1