CPS

CPS

CPS | Collaborative Problem Solving | Diskussionsforum

Här har vi som är intresserade av Collaborative Problem Solving möjlighet att diskutera frågor, tankar och idéer.
Diskussionsforumet är uppsatt och administreras av KSA - Konfliktlösning i skola och arbete. För inbjudan till diskussionsforumet och frågor kontakta karin.utas.carlsson@telia.com
Mer information om CPS -->

Kallelse till 8 maj -14

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 13 Apr, 2014 16:30:18
Medlemmar i Göteborgsnätverket inbjuds till träff på Kruthusgatan 17, 6 trappor, Göteborg, den 8 maj kl. 18.00-20.00.
Hälsningar
Karin Utas Carlsson

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post32

Statsbidrag via SPSM

CPS allmäntPosted by Susanne Frånlund 14 Mar, 2014 11:17:30
Hej!

Karin kontaktade mig och ville att jag skulle göra ett inlägg om vad som händer på Elevhälsan, Östersunds kommun.

Vi sökte vi statsbidrag i augusti 2013 hos SPSM utifrån att bristande förmågor och olösta problem leder till att barn- och elevgruppsmiljö blir ett funktionshinder. Vi fick medel från SPSM att under 2014 utbilda personal i skolan i CPS. Vi är två pedagoger och fyra psykologer som arbetar i projektet och har tre skolor knutna till detta.

Lite kort hur vi arbetat hittills med projektet:
Vi började med en halv introduktions/utbildningsdag för personalen på respektive skola, sedan fick de som ville anmäla sitt intresse för att jobba med CPS. Vi har regelbundna träffar med personalen på skolorna och handleder dem i metoden/förhållningssättet.
Före påbörjad CPS delade vi ut tre skattningsformulär till personalen och ett till eleven och samma formulär kommer vi naturligtvis använda vid avslutad CPS-utbildning. Dessa formulär kommer två av våra psykologer senare att utvärdera.

Vi är i startgroparna och får återkomma senare med mer information.

Det går bra att kontakta oss om det är någon som har några frågor runt vårt projekt, antingen här eller på min mail:

susanne.franlund@zonline.seMed vänlig hälsning,

Susanne Frånlund
Elevhälsan
Östersunds kommun  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post31

Ross Greene till Stockholm 13-14 aug.

CPS allmäntPosted by Karin Utas Carlsson 25 Jan, 2014 18:25:43
Här är inbjudan från www.pedagogisktperspektiv.se
Föreläsningarna är på engelska.
Sista anmälningsdag är 6 aug. Anmälan ska vara skriftlig.
Se bifogad fil!
Karin


  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post30

Vad händer inom CPS i Sverige?

CPS allmäntPosted by Karin Utas Carlsson 25 Jan, 2014 17:30:34
Ulf Jederlund har skrivit om sitt superintressanta forskningsprojekt. Läs! Dela även du med dig och berätta vad som händer kring dig. Du kan också ta upp något ämne som du funderar kring.
Karin

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post29

Forskning i Stockholm

CPS allmäntPosted by Ulf Jederlund 22 Jan, 2014 10:58:54

Hej,

Undertecknad är doktorand vid Stockholms universitet. Mitt avhandlingsarbete bygger på ett tvåårigt skolutvecklingsprojekt som skapats utifrån mina erfarenheter som handledare, utbildare och konsult i förskola och skola och mångårig erfarenhet av pedagogiskt och terapeutiskt arbete med barn och unga med funktionsnedsättningar, i skolsvårigheter och/eller annan problematik. Under två läsår kommer arbetslag vid fem projektskolor att ges kompetensutveckling och handledning för att utveckla sina arbetssätt runt elever med utmanande beteende (Beteende som avses kan vara såväl externaliserat som internaliserat. Andra sätt att definiera målgruppen kan vara "elever i särskilda behov" eller "elever som innebär en speciell form/grad av pedagogisk utmaning” för skolan.)

Som ett verktyg i arbetslagens utvecklingsarbete kommer Ross Greenes samarbetsbaserade förhållningssätt "plan B" med sina samarbetsinriktade lärar-elev-samtal att stå modell. CPS ges en anpassad och vidareutvecklad profil för att passa in i ett svenskt skolutvecklingssammanhang. Den anpassade kartläggnings- och samtalsmodellen utgör i projektet en del av ett vidare och inkluderande specialpedagogiskt skolutvecklingsgrepp (byggt på ett förebyggande relationellt och ekologiskt perspektiv på utmanande beteende och skolutveckling). En skillnad jämfört med CPS är att vi kommer att använda video-recall metodik i processen; elever och lärare filmar sina samtal och tittar sedan tillsammans och reflekterar kring samarbetet utifrån videon vid uppföljningssamtal. Video blir också ett sätt att komma nära elevens perspektiv för hela arbetslaget i handledningen. Greenes kartläggningsstöd (ALSUP) har bearbetats till en svensk något nedkortad skolversion. Interventionerna planeras och följs alltid upp gemensamt av hela arbetslaget, även om utförandet görs av enskilda pedagoger tillsammans med elev. I projektet benämner vi arbetsmodellen "CMC" (Collaborative Mutual Communication).

Det tvååriga skolutvecklingsprojektet kommer att utvärderas både kvalitativt (skolledningars, pedagogers och elevers uppfattningar om processer) och kvantitativt (elevers skattningar av sina egna möjligheter i skolan/egen skolsituation (”school self efficacy”) och elevers skattningar av kvaliteten i lärar-elev relationen. Skattningarna görs vid tre tidpunkter; i inledning av projektet, efter ett år och efter två år.

Vill du veta mer om projektet så ta del av:

Projektpresentation (våren 2013; då skolor till projektet rekryterades)


Vill du fördjupa dig mer i skolutvecklingsprojektets bakgrund och utformning kan du läsa min:

Forskningsplan (godkänd i etikprövning 201303)


Eller kontakta mig gärna på nedan mejladress.


mvh /
Ulf Jederlund,

Doktorand, leg. psykoterapeut, handledare och lärarutbildare

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

Ulf.jederlund@specped.su.se  • Comments(1)//cps.tradet.org/#post28

Nätverksträff i Göteborg den 27 nov. 2013, minnesanteckning

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 02 Jan, 2014 23:34:54


  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post27

Inbjudan till nätverksmöte den 27 nov. 2013

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 13 Nov, 2013 09:12:25

Hej alla CPS-intresserade i Göteborgstrakten! Förlåt! Jag klickade fel först så det blev fel överskrift, den gamla från det förra mötet!

Ni är välkomna till en träff onsdagen den 27 nov. kl. 18.00-20.00 på Familjestödsenheten I Göteborg, Kruthusgatan 17 (Posthuset) 6 trappor – som vanligt.

Vi tänker oss erfarenhetsutbyte. Låt oss dela med oss av våra erfarenheter i stor grupp eller i smågrupper beroende på hur många vi blir. Hur går det för oss? Vad har vi för svårigheter? För framgångar? Vart är vi på väg? Hur hanterar vi akuta situationer? Pedagogerna talar om att det är så mycket negativt som händer hela tiden. Hur hanterar vi det?

Vi bjuder på fika till självkostnadspris.

Anmäl er till karin.utas.carlsson@telia.com senast måndagen den 25 nov.

Hälsningar
Karin Utas Carlsson
0760 30 86 00

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post26

Sokratiska samtal

CPS allmäntPosted by Karin Utas Carlsson 28 Oct, 2013 17:53:59
Hej!

Det var nu ett tag sedan jag eller någon annan skrev i detta forum. Jag har faktiskt sedan förra mötet i Göteborgsnätverket tänkt föra in något om sokratiska samtal. Här kommer det nu, ordentligt försenat. Jag placerar det här då jag tycker det passar för alla. Läs alltså gärna bilagan!
Låt oss gärna använda detta forum litet mer. Det är nu många som visat sig intresserade och har rättigheter att skriva och kommentera.

Karin


  • Comments(4)//cps.tradet.org/#post25
« PreviousNext »