CPS

CPS

CPS | Collaborative Problem Solving | Diskussionsforum

Här har vi som är intresserade av Collaborative Problem Solving möjlighet att diskutera frågor, tankar och idéer.
Diskussionsforumet är uppsatt och administreras av KSA - Konfliktlösning i skola och arbete. För inbjudan till diskussionsforumet och frågor kontakta karin.utas.carlsson@telia.com
Mer information om CPS -->

Nätverksträff i Göteborg den 27 nov. 2013, minnesanteckning

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 02 Jan, 2014 23:34:54


  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post27