CPS

CPS

CPS | Collaborative Problem Solving | Diskussionsforum

Här har vi som är intresserade av Collaborative Problem Solving möjlighet att diskutera frågor, tankar och idéer.
Diskussionsforumet är uppsatt och administreras av KSA - Konfliktlösning i skola och arbete. För inbjudan till diskussionsforumet och frågor kontakta karin.utas.carlsson@telia.com
Mer information om CPS -->

Statsbidrag via SPSM

CPS allmäntPosted by Susanne Frånlund 14 Mar, 2014 11:17:30
Hej!

Karin kontaktade mig och ville att jag skulle göra ett inlägg om vad som händer på Elevhälsan, Östersunds kommun.

Vi sökte vi statsbidrag i augusti 2013 hos SPSM utifrån att bristande förmågor och olösta problem leder till att barn- och elevgruppsmiljö blir ett funktionshinder. Vi fick medel från SPSM att under 2014 utbilda personal i skolan i CPS. Vi är två pedagoger och fyra psykologer som arbetar i projektet och har tre skolor knutna till detta.

Lite kort hur vi arbetat hittills med projektet:
Vi började med en halv introduktions/utbildningsdag för personalen på respektive skola, sedan fick de som ville anmäla sitt intresse för att jobba med CPS. Vi har regelbundna träffar med personalen på skolorna och handleder dem i metoden/förhållningssättet.
Före påbörjad CPS delade vi ut tre skattningsformulär till personalen och ett till eleven och samma formulär kommer vi naturligtvis använda vid avslutad CPS-utbildning. Dessa formulär kommer två av våra psykologer senare att utvärdera.

Vi är i startgroparna och får återkomma senare med mer information.

Det går bra att kontakta oss om det är någon som har några frågor runt vårt projekt, antingen här eller på min mail:

susanne.franlund@zonline.seMed vänlig hälsning,

Susanne Frånlund
Elevhälsan
Östersunds kommun  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post31