CPS

CPS

CPS | Collaborative Problem Solving | Diskussionsforum

Här har vi som är intresserade av Collaborative Problem Solving möjlighet att diskutera frågor, tankar och idéer.
Diskussionsforumet är uppsatt och administreras av KSA - Konfliktlösning i skola och arbete. För inbjudan till diskussionsforumet och frågor kontakta karin.utas.carlsson@telia.com
Mer information om CPS -->

ALSUP revidering

CPS allmäntPosted by Karin Utas Carlsson 25 Sep, 2017 16:43:33
Hej!
Ross Greene har reviderat arbetet med ALSUP, Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems. Det är ganska stora förändringar. Han rekommenderar att man går igenom listan av "Lagging skills", outvecklade färdigheter, uppifrån och ner och parallellt, när man har funnit att barnet har en svårighet, frågar efter problem, vilket kan vara orsakat av den här svårigheten.Det finns nu 10 certifierade personer i Sverige. Du kan finna listan på RG:s hemsida www.livesinthebalance.org eller här: http://www.cpsconnection.com/providers. Jonas Olssoni Uddevalla är en av dem.
Karin

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post43

Hej alla igen! + ny hemsida

CPS allmäntPosted by Karin Utas Carlsson 15 Nov, 2016 10:47:13
Hej!
Jag har tyvärr varit borta från den här bloggen, eller diskussionsforumet, en tid. Jag ber om ursäkt för det. Har haft problem med inloggningen faktiskt men nu är det uppenbarligen löst. Under den här tiden har det kommit förfrågningar om att vara med trots att inte heller någon annan har skrivit!!

Jag vill verkligen på allvar be er dela med er av era tankar och erfarenheter om CPS i det här forumet. Det skulle kunna bli till nytta då. Det är ganska många som är medlemmar nu (vill ni jag ska räkna?) så det borde kunna bli något användbart. Det finns också några som forskat inom området men jag har inte hört resultat, om det finns några klara. Kom och berätta!!!

Det har nyligen i Göteborg varit ett internationellt möte med bl a Ross Greene. Jag var inte där. Kan någon skriva och berätta? Det vore jättefint. Jag vet att det finns folk som är intresserade.

Själv har jag gått vidare till andra verksamhetsområden som ligger i linje med det här. Min grund är konflikter på lokal och global nivå, hur de bäst hanteras för goda resultat. Fredlig eller konstruktiv konflikthantering kan man också kalla det.

Ett led i detta är ett mycket stort arbete tillsammans med två andra i Sveriges lärare för fred, som nu övergått till att vara Lära för fred och rikta sig till freds-, miljö- och solidaritetsrörelse förutom till pedagoger på alla nivåer. Det vi gjort är att vi skapat en ny hemsida, www.laraforfred.se. Gå in och titta på den och använd den gärna! Det går att söka på Ross Greene eller CPS eller varför inte titta på alla menyer och undermenyer.

CPS förekommer i undermeny under SKOLA/Den goda skolan. Titta gärna också under FORSKNING/Konflikter och Ett nytt säkerhetsbegrepp. Då förstår ni kopplingen mellan konflikter lokalt och globalt. Det är ett väldigt konstruktivt tänkesätt. Man förstår att det är helt okej att gräva där man står.

Lycka till! Och hör av er – till allas glädje!
  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post42

"Barn gör rätt om de kan"

CPS allmäntPosted by Karin Utas Carlsson 29 Aug, 2015 11:51:05
Hej!
Ingrid Bossedal, GP Kultur har den 18 aug. skrivit en väldigt bra artikel om CPS: "Barn gör rätt om de kan". Hon hade uppenbarligen fått vara med och lyssna till Ross Greene under hela två dagar. "Fått", jag menar att GP tydligen nu satsade arbetstid. Väldigt bra!

Här lägger jag in artikeln som pdf-fil så den kan spridas. Gör gärna det. Berätta också gärna om den här sidan och att vi här kan ta upp och samtala kring olika frågor inom ämnet.
  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post39

Fredens Hus i Göteborg - något i görningen

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 21 May, 2015 17:39:38
Hej alla!
Jag måste be om ursäkt att jag varit tyst så väldigt länge! Förra terminen var jag volontär i Uppsala på Fredens Hus. Där finns utställningar, permanenta och tillfälliga. Ang. Fredens Hus i Uppsala se www.fredenshus.se Där finns bl a verksamhetsberättelse för 2014.

Vi i fredsrörelsernas samarbetsorganisation, nätverket Fredsam, i Göteborg jobbar nu för att få hjälp att hyra lokal som en plattform för utställningar, seminarier, olika slags utbildningar för olika grupper och samarbete kring de här frågorna med andra organisationer, och individer, inte bara det 20-tal som redan är med i Fredsam. En dröm är att skapa ett bokcafé tillsammans med invandargrupper. I alla fall är det min dröm - som så mycket annat när det gäller Fredens Hus.

Vi är på gång att besluta om vilken organisationsform vi ska välja för ett Fredens Hus i Göteborg.

Syftet: Ge ökad kunskap om och träning i konstruktiv hantering av konflikter på lokal och global nivå med särskild inriktning på unga. Detta innebär ett bidrag till att skapa den freds- och ickevåldskultur som förespråkas av FN (2001-2010 var utsett till ett årtionde för detta). Teori och praktik kopplas samman. (Man kan säga att det är ett preliminärt syfte för att det är bara arbetsgruppen som tagit det än så länge.)

Vi har fått en jättefin donation fredsundervisningslitteratur från Åke Bjerstedts dödsbo i Malmö men än så länge har vi ingenstans att ställa den. Kanske någon har förslag i avvaktan på att vi får ett permanent "Fredens Hus".

Till en början kan vi göra en hel del med ideell personal, men vi ska förstås gå in och söka pengar som alla måste göra.

Vi lobbar nu mot kommun, kommunalförbund och VG-regionen. Alla tycks vänta på kommunen, dvs Göteborgs kommun. Kvarnarna mal långsamt. Vi vill gärna ha hjälp av er som bor inom Västra Götalandsregionen. Kom med idéer och synpunker till mig, här eller direkt till karin.utas.carlsson@telia.com. Vi har börjat samla in namn på personer som vill hålla sig informerade i den här frågan.

Som pensionär kommer jag att kunna göra en hel del, också CPS-arbete. Jag har under ett par år tillsammans med elevhälsoteamen vidareutbildat personal på ett par skolor i Göteborg, arbetat med barn och föräldrar också. Och så har Anette Rosenberg Kimblad och jag skrivit "Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem". Där finns det mycket av CPS.

Poängen med Fredens Hus är att skolorna, fritidshemmen och olika organisationer ska kunna få hjälp utan att det kostar något. På så sätt ska vi kunna sprida kunskap och påverka i riktning mot en fredskultur. CPS, med sin utomordentligt demokratiska problemlösning passar utmärkt i det här arbetet, liksom medling och all typ av konstruktiv konflikthantering. Konflikthantering på lokal och global nivå hänger samman, har stora likheter – i orsaker till konflikter, upptrappning och förebyggande av destruktiv utveckling.

Ja, ni undrar när det blir kallat till ett nytt CPS-möte i Göteborg. Kom med synpunkter vad det ska innehålla! Själv tar jag mer än gärna upp det här med Fredens Hus. Det kan bli nästa termin. Kan också någon komma med förslag på plats som helst inte kostar något, är det utmärkt. Vi har säkert inte fått vår lokal för Fredens Hus redan nästa termin. Sådant tar tid, så vi får jobba ändå under tiden.

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post38

Reviderad artikel om CPS

CPS allmäntPosted by Karin Utas Carlsson 26 Feb, 2015 11:17:10
Helene Tranquist, Pedagogiskt Perspektiv, har reviderat sin fina artikel om CPS. För övrigt har Ross Greene bytt namn på sitt verk från Collaborative Problem Solving till Collaborative & Proactive Solutions.
Som fil får ni här Helenes reviderade artikel.


  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post36

Grundläggande föreläsningar av Ross Greene

AktiviteterPosted by Karin Utas Carlsson 15 Feb, 2015 10:48:54
Ross Greene håller grundläggande föreläsningar om Collaborative & Proactive Solutions som är det nya namnet på Collaborative Problem Solvin (CPS).
Den 11-12 aug. -15. kl. 09-16.00 båda dagarna, SF Sergel, Hötorget i Stockholm.
Den 13-14 aug. kl. 09-16.00, Folkets Hus i Göteborg.
Pris 3 300 kr exkl. moms, inkl. enkel lunch och fika. båda dagarna. Liten nedsättning om anmälan sker
före den 15 maj.Sista anmälningsdag (skriftlig anmälan) den 4 resp. 6 aug.
Arr.: Pedagogiskt Perspektiv.

Se bifogade filer för information och anmälan.

Karin Utas Carlsson


  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post35

Möten i nätverket

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 14 Nov, 2014 15:19:47
Hej alla intresserade av Göteborgsnätverket!
Ni är nog en del som undrar om det inte ska bli någon träff den här terminen. Jag har haft kontakt med Annika Bengtner. Vi är båda fullt upptagna: Jag är volontär på Fredens Hus i Uppsala och väldigt litet i Göteborg den här terminen. Annika har också mycket att göra med Familjestödsenheten och annat. Vi har därför kommit överens om att inte kalla till något möte den här terminen men givetvis inte ge upp arbetet med möten kring CPS. Jag själv skulle gärna både prata om och diskutera två saker i samband med CPS-arbete, nämligen medling och CPS i grupp (det senare finns beskrivet i "Vilse i skolan". Jag vill minnas det är i kapitel 7, i mitten någonstans). Men det viktiga är vad ni som är med i nätverket (och ni andra som ev. kommer att anmäla er till mig, karin.utas.carlsson@telia.com) önskar.

Här kommer nu en hälsning också från Annika: Hör av er om vad ni vill vi ska ta upp? Vi vill ha förslag och ännu hellre medverkan från er.
Med hopp om fortsatt aktivitet, också här i detta forum!
Karin

  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post34

Rapport från mötet 8 maj -14

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 12 Jun, 2014 12:01:17
Hej!
Det blev ett väldigt fint nätverksmöte den 8 maj. Vi tackar Gunnel Hentilä och hennes kollega Jasmine Eriksson från Varbergspsykologerna. Gunnel har på begäran skickat deras presentation till oss och den bifogas här. Dessutom för jag in mitt eget referat som komplettering. På så sätt kan man även få ett begrepp om samtalet kring bilderna.


  • Comments(0)//cps.tradet.org/#post33
Next »