CPS

CPS

CPS | Collaborative Problem Solving | Diskussionsforum

Här har vi som är intresserade av Collaborative Problem Solving möjlighet att diskutera frågor, tankar och idéer.
Diskussionsforumet är uppsatt och administreras av KSA - Konfliktlösning i skola och arbete. För inbjudan till diskussionsforumet och frågor kontakta karin.utas.carlsson@telia.com
Mer information om CPS -->

Rapport från mötet 8 maj -14

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 12 Jun, 2014 12:01:17
Hej!
Det blev ett väldigt fint nätverksmöte den 8 maj. Vi tackar Gunnel Hentilä och hennes kollega Jasmine Eriksson från Varbergspsykologerna. Gunnel har på begäran skickat deras presentation till oss och den bifogas här. Dessutom för jag in mitt eget referat som komplettering. På så sätt kan man även få ett begrepp om samtalet kring bilderna.


  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.