CPS

CPS

CPS | Collaborative Problem Solving | Diskussionsforum

Här har vi som är intresserade av Collaborative Problem Solving möjlighet att diskutera frågor, tankar och idéer.
Diskussionsforumet är uppsatt och administreras av KSA - Konfliktlösning i skola och arbete. För inbjudan till diskussionsforumet och frågor kontakta karin.utas.carlsson@telia.com
Mer information om CPS -->

Möten i nätverket

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 14 Nov, 2014 15:19:47
Hej alla intresserade av Göteborgsnätverket!
Ni är nog en del som undrar om det inte ska bli någon träff den här terminen. Jag har haft kontakt med Annika Bengtner. Vi är båda fullt upptagna: Jag är volontär på Fredens Hus i Uppsala och väldigt litet i Göteborg den här terminen. Annika har också mycket att göra med Familjestödsenheten och annat. Vi har därför kommit överens om att inte kalla till något möte den här terminen men givetvis inte ge upp arbetet med möten kring CPS. Jag själv skulle gärna både prata om och diskutera två saker i samband med CPS-arbete, nämligen medling och CPS i grupp (det senare finns beskrivet i "Vilse i skolan". Jag vill minnas det är i kapitel 7, i mitten någonstans). Men det viktiga är vad ni som är med i nätverket (och ni andra som ev. kommer att anmäla er till mig, karin.utas.carlsson@telia.com) önskar.

Här kommer nu en hälsning också från Annika: Hör av er om vad ni vill vi ska ta upp? Vi vill ha förslag och ännu hellre medverkan från er.
Med hopp om fortsatt aktivitet, också här i detta forum!
Karin

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.