CPS

CPS

CPS | Collaborative Problem Solving | Diskussionsforum

Här har vi som är intresserade av Collaborative Problem Solving möjlighet att diskutera frågor, tankar och idéer.
Diskussionsforumet är uppsatt och administreras av KSA - Konfliktlösning i skola och arbete. För inbjudan till diskussionsforumet och frågor kontakta karin.utas.carlsson@telia.com
Mer information om CPS -->

Reviderad artikel om CPS

CPS allmäntPosted by Karin Utas Carlsson 26 Feb, 2015 11:17:10
Helene Tranquist, Pedagogiskt Perspektiv, har reviderat sin fina artikel om CPS. För övrigt har Ross Greene bytt namn på sitt verk från Collaborative Problem Solving till Collaborative & Proactive Solutions.
Som fil får ni här Helenes reviderade artikel.


  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.