CPS

CPS

CPS | Collaborative Problem Solving | Diskussionsforum

Här har vi som är intresserade av Collaborative Problem Solving möjlighet att diskutera frågor, tankar och idéer.
Diskussionsforumet är uppsatt och administreras av KSA - Konfliktlösning i skola och arbete. För inbjudan till diskussionsforumet och frågor kontakta karin.utas.carlsson@telia.com
Mer information om CPS -->

Fredens Hus i Göteborg - något i görningen

GöteborgsnätverketPosted by Karin Utas Carlsson 21 May, 2015 17:39:38
Hej alla!
Jag måste be om ursäkt att jag varit tyst så väldigt länge! Förra terminen var jag volontär i Uppsala på Fredens Hus. Där finns utställningar, permanenta och tillfälliga. Ang. Fredens Hus i Uppsala se www.fredenshus.se Där finns bl a verksamhetsberättelse för 2014.

Vi i fredsrörelsernas samarbetsorganisation, nätverket Fredsam, i Göteborg jobbar nu för att få hjälp att hyra lokal som en plattform för utställningar, seminarier, olika slags utbildningar för olika grupper och samarbete kring de här frågorna med andra organisationer, och individer, inte bara det 20-tal som redan är med i Fredsam. En dröm är att skapa ett bokcafé tillsammans med invandargrupper. I alla fall är det min dröm - som så mycket annat när det gäller Fredens Hus.

Vi är på gång att besluta om vilken organisationsform vi ska välja för ett Fredens Hus i Göteborg.

Syftet: Ge ökad kunskap om och träning i konstruktiv hantering av konflikter på lokal och global nivå med särskild inriktning på unga. Detta innebär ett bidrag till att skapa den freds- och ickevåldskultur som förespråkas av FN (2001-2010 var utsett till ett årtionde för detta). Teori och praktik kopplas samman. (Man kan säga att det är ett preliminärt syfte för att det är bara arbetsgruppen som tagit det än så länge.)

Vi har fått en jättefin donation fredsundervisningslitteratur från Åke Bjerstedts dödsbo i Malmö men än så länge har vi ingenstans att ställa den. Kanske någon har förslag i avvaktan på att vi får ett permanent "Fredens Hus".

Till en början kan vi göra en hel del med ideell personal, men vi ska förstås gå in och söka pengar som alla måste göra.

Vi lobbar nu mot kommun, kommunalförbund och VG-regionen. Alla tycks vänta på kommunen, dvs Göteborgs kommun. Kvarnarna mal långsamt. Vi vill gärna ha hjälp av er som bor inom Västra Götalandsregionen. Kom med idéer och synpunker till mig, här eller direkt till karin.utas.carlsson@telia.com. Vi har börjat samla in namn på personer som vill hålla sig informerade i den här frågan.

Som pensionär kommer jag att kunna göra en hel del, också CPS-arbete. Jag har under ett par år tillsammans med elevhälsoteamen vidareutbildat personal på ett par skolor i Göteborg, arbetat med barn och föräldrar också. Och så har Anette Rosenberg Kimblad och jag skrivit "Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem". Där finns det mycket av CPS.

Poängen med Fredens Hus är att skolorna, fritidshemmen och olika organisationer ska kunna få hjälp utan att det kostar något. På så sätt ska vi kunna sprida kunskap och påverka i riktning mot en fredskultur. CPS, med sin utomordentligt demokratiska problemlösning passar utmärkt i det här arbetet, liksom medling och all typ av konstruktiv konflikthantering. Konflikthantering på lokal och global nivå hänger samman, har stora likheter – i orsaker till konflikter, upptrappning och förebyggande av destruktiv utveckling.

Ja, ni undrar när det blir kallat till ett nytt CPS-möte i Göteborg. Kom med synpunkter vad det ska innehålla! Själv tar jag mer än gärna upp det här med Fredens Hus. Det kan bli nästa termin. Kan också någon komma med förslag på plats som helst inte kostar något, är det utmärkt. Vi har säkert inte fått vår lokal för Fredens Hus redan nästa termin. Sådant tar tid, så vi får jobba ändå under tiden.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.