CPS

CPS

CPS | Collaborative Problem Solving | Diskussionsforum

Här har vi som är intresserade av Collaborative Problem Solving möjlighet att diskutera frågor, tankar och idéer.
Diskussionsforumet är uppsatt och administreras av KSA - Konfliktlösning i skola och arbete. För inbjudan till diskussionsforumet och frågor kontakta karin.utas.carlsson@telia.com
Mer information om CPS -->

ALSUP revidering

CPS allmäntPosted by Karin Utas Carlsson 25 Sep, 2017 16:43:33
Hej!
Ross Greene har reviderat arbetet med ALSUP, Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems. Det är ganska stora förändringar. Han rekommenderar att man går igenom listan av "Lagging skills", outvecklade färdigheter, uppifrån och ner och parallellt, när man har funnit att barnet har en svårighet, frågar efter problem, vilket kan vara orsakat av den här svårigheten.Det finns nu 10 certifierade personer i Sverige. Du kan finna listan på RG:s hemsida www.livesinthebalance.org eller här: http://www.cpsconnection.com/providers. Jonas Olssoni Uddevalla är en av dem.
Karin

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.